Translate

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβούλευση για την τροποποίηση των άρθρων 88-91 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών που αναφέρονται στα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της καινοτομίας που έχει επέλθει στον κλάδο.

0 σχόλια

Σύντομη Περιγραφή: Παρέμβαση για ουσιαστική στήριξη της ελληνικής παραγωγής προϊόντων κρέατος. Οι προτάσεις τίθενται σε διαβούλευση.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται με την νέα πρόταση είναι οι εξής:
Αναθεωρείται ο τρόπος κατηγοριοποίησης των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος
Διευκρινίζονται θέματα επισήμανσης των προϊόντων που αναφέρονται στις κατηγορίες αυτές
Καθορίζονται τα επιτρεπόμενα συστατικά και πρόσθετα, καθώς και ειδικές προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν εθνικό ενδιαφέρον (γύρος, σουβλάκι, κλπ)
Γίνεται καταγραφή ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική κατοχύρωση των προδιαγραφών παρασκευής τους.

Το σχέδιο των αναθεωρημένων άρθρων 88-91, αναρτάται προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011, αποστέλλοντας τα σχόλιά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dae@efet.gr ή εναλλακτικά μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
ΕΦΕΤ/Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων, Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα 11526

Το προς διαβούλευση σχέδιο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ/ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [ εδώ ].

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Ελεγχοι του ΕΦΕΤ στα σχολικά κυλικεία

0 σχόλια
Ξεκινούν οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ στα σχολικά κυλικεία

Συστηματικούς ελέγχους στα κυλικεία των σχολείων ολόκληρης της χώρας ξεκινούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τα αρμόδια κλιμάκια του ΕΦΕΤ.
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών θα μπουν όλα τα ζητήματα που άπτονται της υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο κατά πόσον τα κυλικεία των σχολείων τηρούν την υγειονομική διάταξη σχετικά με τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη και κατά πόσον συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στη διατροφική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
Για να διαβάσετε το νέο και να ενημερωθείτε σχετικά με τα επιτρεπόμενα προς πώληση τρόφιμα στα σχολικά  κυλικεία πατήστε [ εδώ ].

11ο συνέδριο Χημείας Κύπρος-Ελλάδας

0 σχόλια
11ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου - Ελλάδας, Λεμεσός, 26 - 30 Οκτωβρίου 2011  
 
  "H συνεισθορά της Χημείας στον ανθρώπινο πολιτισμό – Παρελθόν, παρόν και μέλλον"  
 
Το φετινό συνέδριο είναι αφιερωμένο στο Διεθνές Έτος Χημείας (2011) και στοχεύει να αναδείξει το τεράστιο εύρος της Χημείας και τη συνεισφορά της στον ανθρώπινο πολιτισμό. Τα ακόλουθα χημικά πεδία θα καλυφθούν με προφορικές παρουσιάσεις ή με ανηρτημένες ανακοινώσεις.
 • Χημική Εκπαίδευση-Διδακτική της Χημείας–Ιστορία της Χημείας
 • Αναλυτική Χημεία
 • Φυσικοχημεία-Θεωρητική Χημεία
 • Περιβάλλον, ενέργεια & βιώσιμη ανάπτυξη
 • Ποιότητα Υδάτων
 • Χημεία και τεχνολογία τροφίμων και ποτών
 • Ανόργανη Χημεία, Βιοανόργανη Χημεία
 • Χημεία Υλικών
 • Βιοχημεία & Βιολογική Χημεία
 • Οργανική & Φαρμακευτική Χημεία
 • Καταναλωτής και Υγεία
 • Χημική Τεχνολογία
Στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου θα διοργανωθούν και εκδηλώσεις με ειδικές συζητήσεις Στρογγυλής Τράπεζας για θέματα επικαιρότητας κοινωνικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους πολίτες και τους Χημικούς.
 
Για περισσότερες πληροφορίες www.synedrio.info.
 

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση επι των Υφιστάμενων Αγορανομικών Διατάξεων

0 σχόλια
Έχει εισαχθεί σε δημόσια διαβούλευση το σύνολο της υφιστάμενης αγορανομικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της αγοράς με στόχο τη ριζική ανανέωση και προσαρμογή της στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες της οικονομίας, των επιχειρήσεων και βεβαίως των καταναλωτών. Ο στόχος είναι το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας, να διέπεται από ενιαίο πνεύμα, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, και κυρίως τις βασικές αρχές και έννοιες του Ανταγωνισμού.
Καλούται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν  υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011.
http://www.opengov.gr/ypoian/ac/

Salmonella σε χαλβά με γεύση βανίλια

0 σχόλια
Σύντομη Περιγραφή:
Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση προϊόντος - Xαλβάς με γεύση βανίλια
Ο Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, ενημερώθηκε από την επιχείρηση «Lidl Hellas» για τη διακίνηση προϊόντος χαλβά, στο οποίο, ύστερα από αυτοελέγχους της επιχείρησης, ανιχνεύτηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella, με αποτέλεσμα το τρόφιμο να καθίσταται επιβλαβές για τη δημόσια υγεία.

Για να διαβάσετε το νέο πατήστε [ εδώ ].