Translate

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Κινητό Τηλέφωνο και Μικρόβια

0 σχόλια
Η ασφάλεια των τροφίμων επηρεάζεται απο πολλούς παράγοντες που ανα καιρούς έχουμε αναφέρει. Η υγιεινή του προσωπικού που εργάζεται σε χώρους μαζικής εστίασης καθώς και οι πρακτικές που εφαρμόζει, συμβάλλουν κατά μεγάλο ποσοστό στην επίτευξη του στόχου: ασφαλή τρόφιμα. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι πρακτικές που εφαρμόζονται κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση: μη ασφαλή τρόφιμα! Σίγουρα, δεν υποστηρίζω πως αυτό γίνεται διότι υπάρχει δόλος ή κάποιο όφελος αλλά δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που μάλλον οφείλεται στην αδυναμία κατανόησης της επικινδυνότητας κάποιων πρακτικών. Και για να μην μακρηγορώ, αναφερόμενος σε αυτούς που έχουν συναισθηματικό δέσιμο με το κινητό τους τηλέφωνο και το οποίο δεν μπορούν να αποχωριστούν κατά την ώρα "συναναστροφής" τους με τα τρόφιμα,  παρακάτω παρουσιάζω το αποτέλεσμα μιας σχετικής έρευνας, η οποία τουλάχιστον συμβάλλει προς την κατεύθυνση κατανόησης γιατί όλα τα προσωπικά αντικείμενα (...και τα κινητά τηλέφωνα) θα πρέπει να παραμένουν στα αποδυτήρια και να μην μεταφέρονται στο χώρο επεξεργασίας τροφίμων!

Οι ερευνητές της οργάνωσης προστασίας καταναλωτών «Which?», ανέλυσαν δείγμα από 30 κινητά τηλέφωνα και ανακάλυψαν ότι περίπου ένα στα τέσσερα ήταν τόσο βρώμικο, που είχε δεκαπλάσια ποσότητα ολικών βακτηρίων (ΟΜΧ) σε σχέση με το αποδεκτό όριο, ώστε να μην μεταδώσει ασθένειες στο χρήστη.
Επίσης, βρέθηκε ότι ένα κινητό τηλέφωνο έχει έως 18 φορές περισσότερα μικρόβια   από αυτά που βρίσκονται στο καζανάκι της τουαλέτας!
Ο ειδικός σε θέματα υγιεινής Τζιμ Φράνσις, που ήταν υπεύθυνος για τις δοκιμές εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση των κινητών.
Για παράδειγμα, ένα κινητό είχε 39 φορές περισσότερα εντεροβακτήρια σε σχέση με το ασφαλές επίπεδο. Άλλα βακτήρια, όπως το κολοβακτηρίδιο και ο σταφυλόκοκκος, βρέθηκαν μεν, αλλά σε αποδεκτά επίπεδα.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι τα περισσότερα τηλέφωνα δεν έχουν μικρόβια που είναι άμεσα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και μπορούν να προκαλέσουν κάποια άμεση ασθένεια, όμως είναι γενικά πιο βρώμικα από όσο θα έπρεπε, με συνέπεια να αποτελούν δυνητικό έδαφος για ανάπτυξη κάποιας μόλυνσης, καθώς τα βακτήρια συνεχώς εναλλάσσονται μεταξύ χεριών και συσκευών.
«Οι άνθρωποι θεωρούν τα καζανάκια στις τουαλέτες ως κάτι βρώμικο, όμως αυτά έχουν λιγότερα βακτήρια από τα τηλέφωνά τους», δήλωσε η ερευνήτρια Σέρι Σταναγουέι.

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Ισχυρισμοί Διατροφής και νομικό πλαίσιο

2 σχόλια
Αρκετά ερωτήματα προκύπτουν τελευταία σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής... Αν και η σχετική νομοθεσία Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006  είναι περιεκτική και κατατοπιστική επι του θέματος, παρακάτω σας μεταφέρω κάποια σημεία που με μια γρήγορη ανάγνωση δίνουν μια πολύ καλή εικόνα σχετικά με το θέμα:
Ορισμοί:
«Ισχυρισμός» είναι κάθε μήνυμα ή απεικόνιση (εικαστική, γραφική ή συμβολική), υπό οποιαδήποτε μορφή, η οποία δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ο «ισχυρισμός διατροφής» αναφέρεται στις ιδιαίτερες ευεργετικές θρεπτικές ιδιότητες του τροφίμου λόγω της ενέργειας ή της θρεπτικής ή άλλης ουσίας που περιέχεται, περιέχεται σε αυξημένο ή μειωμένο ποσοστό ή δεν περιέχεται σε αυτό, π.χ. «χαμηλά λιπαρά» κ.λ.π.

Ο «ισχυρισμός υγείας» αναφέρεται στην επίδραση που έχει ένα τρόφιμο ή ένα συστατικό του στην υγεία του καταναλωτή, π.χ. «το ασβέστιο συμβάλλει στην ενίσχυση των οστών».

Προϋποθέσεις και οι όροι για τη χρήση ισχυρισμών διατροφής και υγείας στα τρόφιμα:

• το τρόφιμο να διαθέτει τα ειδικά θρεπτικά χαρακτηριστικά («περίγραμμα θρεπτικών συστατικών»), όπως αυτά  καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
• η παρουσία, η απουσία ή η μειωμένη περιεκτικότητα, σε τρόφιμο ή κατηγορία τροφίμων, της θρεπτικής ή άλλης ουσίας για την οποία γίνεται ο ισχυρισμός έχει αποδεδειγμένα
ευεργετικό θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία,
• η θρεπτική ή άλλη ουσία για την οποία γίνεται ο ισχυρισμός:
(i) περιέχεται στο τελικό προϊόν σε σημαντική ποσότητα όπως ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία ή, όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, σε ποσότητα που θα επιφέρει το θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα που δηλώνει ο ισχυρισμός σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία, ή
(ii) δεν περιέχεται ή περιέχεται σε μειωμένη ποσότητα η οποία επιφέρει το θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα που δηλώνει ο ισχυρισμός σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία,
• κατά περίπτωση, η θρεπτική ή άλλη ουσία για την οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός είναι σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό,
• η ποσότητα του προϊόντος που ευλόγως αναμένεται να καταναλωθεί παρέχει σημαντική ποσότητα της θρεπτικής ή άλλης ουσίας για την οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός, όπως
ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία ή, όταν δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, σημαντική  ποσότητα που θα επιφέρει το θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα που δηλώνει ο ισχυρισμός σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία,
• συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται για τους ισχυρισμούς στον Κανονισμό.
Επιπλέον, η χρήση των ισχυρισμών διατροφής και υγείας επιτρέπεται μόνον εάν ο μέσος καταναλωτής αναμένεται να κατανοεί τα ευεργετικά αποτελέσματα όπως αυτά διατυπώνονται στον ισχυρισμό.

 Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.
Συνοπτικά αναφέρονται μόνο  οι ισχυρισμοί:
 • ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
 • ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
 • ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ
 • ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ
 • ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ
 • ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ
 • ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ
 • ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ Ή ΑΛΑΤΙ
 • ΠΗΓΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΙΝΩΝ
 • ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ
 • ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
 • ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
 • ΠΗΓΗ [ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] Ή/ΚΑΙ [ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]
 • ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ [ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] Ή/ΚΑΙ[ΟΝΟΜΑΑΝΟΡΓΑΝΟΥΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]
 • ΠΕΡΙΕΧΕΙ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ]
 • ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)
 • ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)
 • ΕΙΩΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ (LIGHT/LITE)
 • ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ/ΦΥΣΙΚΟ
 • ΠΗΓΗ Ω-3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ
 • ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
 • ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ
 • ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ
 • ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

«Η ανάπτυξη ως σύνθημα και ως πράξη»

0 σχόλια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Oι συνεργαζόμενοι φορείς των Επιστημόνων, σύμβουλοι της Πολιτείας:

§  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
§  ΓΕΩΤΕΕ
§  Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
§  Ένωση Ελλήνων Χημικών
§  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
§  Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
§  Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
§  Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
§  Συμβολαιογραφικός  Σύλλογος  Αθηνών
§  Φαρμακευτικός  Σύλλογος  Αθηνών

καλούν τα μέλη τους  στην Ημερίδα με θέμα:


            Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010, στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Νίκης 4, 1ος όροφος. Ώρα έναρξης 12.00 μ.μ.

            Οι εισηγήσεις που θα παρουσιασθούν είναι οι εξής:

§  "Η νομική θεωρία και πράξη στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη", Κ. Βλαχάκης, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών
§  "Συνθήκες απονομής δικαιοσύνης και ανάπτυξη", Θ. Σχινάς, Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
§  “Ο αναπτυξιακός ρόλος του Κράτους Πρόνοιας και το ΕΤΑΑ“, Ι. Υφαντόπουλος, Καθ. Παν/μίου Αθηνών
§  “Η Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία, οι νέοι πυλώνες του παραγωγικού μοντέλου της Βιομηχανίας”, Μ. Χάλαρης, Ειδ. Γραμ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης, Εκπρόσωπος ΕΕΧ
§  "Η συμβολή της Ελληνικής Γεωργίας, του Πρωτογενή Τομέα και των Γεωτεχνικών Επιστημών στην Ανάπτυξη της Χώρας", Θ. Μαρκόπουλος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ
§  "Προοπτικές ανάπτυξης σε συνθήκες ύφεσης", Κ. Κόλλιας, πρ. Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Οικονομικών
§  «Το όραμα, η στρατηγική, οι ανάγκες των πολιτών, η ανατροπή των αποτυχημένων μοντέλων, τα άμεσα μέτρα», Γ. Αλαβάνος, Πρόεδρος ΤΕΕ

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
τηλ.: 210 3291733-5